REGULAMENTO INTERNO DO CLUB

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

O curso comeza o 1 de outubro de 2022 e remata o 20 de xuño de 2023. A partir do 22 de xuño de 2023, todos os alumnos matriculados serán retirados, agás os niveis de promoción, base e absoluto.

O feito de estar matriculado no Club María Barbeito durante o curso 2021/2022 non implica a reserva automática de praza para o curso 2022/2023. Para continuar durante o curso seguinte será necesario realizar a nova matrícula no prazo que se lle conceda. As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición na páxina web do club (www.clubmariabarbeito.com).

O pagamento das mensualidades realizarase mediante domiciliación bancaria no número de conta que elixa o abonado os 10 primeiros días de cada mes. As súas contías variarán en función do número de días/horas semanais de formación, os irmáns terán un desconto de 10€. Podes consultar as tarifas chamándonos ao número de contacto do club. As comisións bancarias que se cobran ao club polas facturas de domiciliación devoltas deberán ingresarse na conta do club e terán un custo de 5€.

Para darse de baixa da actividade, deberá comunicalo por correo electrónico, como máximo, o día 25 do mes anterior, agás durante o último trimestre (abril, maio e xuño) no que o alumnado participará en diferentes eventos deportivos previstos segundo grupos de idade e nivel, polo que o pagamento destas taxas será obrigatorio.

O club resérvase o dereito de cancelar a matrícula dun estudante cando as súas cotas sexan devoltas repetidamente polo seu banco. O alumnado que se retire e queira formalizar de novo a matrícula, deberá estar ao día no pagamento das súas taxas.

No caso de producirse algún accidente ou lesión que se produza durante os adestramentos ou eventos nos que participe o club, deberán poñerse en contacto co club para facer uso do seguro correspondente.

USO DO ESPAZO:

Os familiares non poderán acceder ás instalacións (pista, gradas ou vestiarios). Deben limitarse a levar e recoller alumnos antes e despois das sesións. Fóra do tempo de adestramento, os pais son responsables dos seus fillos, o persoal do club non pode atender aos nenos fóra do horario lectivo.

O club non se fai responsable dos artigos perdidos ou roubados nas instalacións, pero comprométese a conservar todos os elementos atopados durante un período de tempo.

GRUPOS E CONCURSOS:

A decisión sobre aspectos técnicos, distribución de grupos e participación ou non en campionatos por parte das ximnastas, será tarefa única e exclusiva dos técnicos do Club María Barbeito.

Ao formalizar a miña inscrición no Club María Barbeito, comprométome a respectar este regulamento.